Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás spoločne s prvotriednou kvalitou nášho tovaru prioritou. Nižšie sa dočítate, akým spôsobom Vaše osobné údaje u nás v spoločnosti spracúvame.

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Vitamino s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava; Slovenská republika, IČO 47 514 001, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 94311/B.

Kontaktovať nás môžete na:

e-mail: shop@vitamino.sk

prípadne na adrese sídla uvedenej vyššie.

Na vyššie uvedených kontaktoch môžete tiež uplatniť všetky Vaše ďalej uvedené práva.

2. Aké osobné údaje spracúva naša spoločnosť a prečo?

2. 1. Údaje potrebné na vybavenie objednávky:

2. 1. 1. Identifikačné údaje:

Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko), potrebujeme k tomu, aby sme Vás boli schopní identifikovať a mohli Vám umožniť nákup tovaru.

2. 1. 2. Adresné údaje:

Vaše adresné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, najmä názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ, štát) prípadne ďalšie korešpondenčné údaje, ak sa líšia od adresných, potrebujeme pre odoslanie tovaru na správnu adresu.

Navyše, tieto údaje potrebujeme ako súčasť Vašej identifikácie a pre prípad, že by sme Vás museli kontaktovať listom.

2. 1. 3. Kontaktné údaje:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa) využívame na to, aby sme Vás mohli informovať v prípade akýchkoľvek zmien ohľadom objednaného tovaru alebo v prípade ďalších nevyhnutných záležitostí ohľadom objednávky.

2. 1. 4. Platobné údaje:

Vaše platobné údaje (najmä údaje o platobnej karte, údaje o bankovom účte) spracúvame z dôvodu, aby sme mohli spárovať Vašu platbu s objednávkou tovaru.

Ak nám neposkytnete Vaše vyššie uvedené osobné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vašu objednávku a dodať Vám tovar.

2. 1. 5. Informácie o nákupoch a službách:

Informácie o Vašich nákupoch, prípadne službách, ktoré sme Vám poskytli, uchovávame preto, aby sme vedeli, k čomu sme sa zaviazali a mohli ste u nás uplatniť záruku.

2. 1. 6. Užívateľské meno a heslo:

Pri registrácii Vášho užívateľského účtu disponuje náš systém informáciami potrebnými na to, aby ste sa k svojmu užívateľskému účtu mohli prihlásiť, tj. Vašim užívateľským menom a heslom. Bez týchto údajov by sme Vám neboli schopní umožniť prihlásenie do užívateľského účtu a k informáciám v ňom uvedených.

2. 2. Údaje z kontaktného formuláru:

Vašu e-mailovú adresu a prípadne aj ďalšie údaje uvedené v texte odoslanej správy využívame na vypracovanie odpovede na Váš zaslaný dotaz prostredníctvom kontaktného formuláru.

2. 3. Údaje zákazníka na marketingové účely:

V prípade už realizovaného nákupu tovaru využívame Vaše osobné údaje ako zákazníka (najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) na informovanie o našej ďalšej ponuke tovarov a služieb, o ponúkaných novinkách a zistenie spokojnosti s našim e-shopom a ponúkaným tovarom.

2. 4. Údaje na účely zasielania newslettera:

Vašu e-mailovú adresu vloženú na webovej stránke www.vitamino.sk využívame na účely zasielania newslettera za účelom zasielania obchodných ponúk produktov a služieb našej spoločnosti, zasielania všeobecných reklamných oznámení o našich produktoch a informačných letákoch o našej činnosti.

2. 5. Údaje na účely vernostného programu

Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého/prechodného pobytu alebo inú korešpondenčná adresa, e-mailovú adresu, telefónne číslo a údaje o nákupe a využití vernostných bodov využívame za účelom Vášho zaradenia do vernostného programu na poskytovanie vernostnej zľavy alebo inej výhody.

2. 6. Wishlist

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo využívame za účelom informovania o dostupnosti vybraného produktu alebo o zvýhodnenej cene vybraného produktu, a to formou e-mailovej/SMS notifikácie alebo telefonického kontaktovania.

2. 7. Údaje na účely informovania o dostupnosti tovaru

Vašu e-mailovú adresu vloženú na webovej stránke www.vitamino.sk pri konkrétnom produkte využívame za účelom informovania o dostupnosti vybraného produktu, a to formou e-mailovej notifikácie.

Vaše osobné údaje nevyužívame na automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

3. Na základe čoho využívame Vaše údaje?

3. 1. Oprávnený záujem

3. 1. 1. Keďže máme záujem zostať s našimi zákazníkmi v kontakte za účelom zvýšenia povedomia o našej spoločnosti, uchováme si po registrácii Vaše osobné údaje, najmä Váš email, na ktorý Vám môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenia. Ide o e-maily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách, prípadne zaujímavých akciách. Zasielanie obchodných informácií vykonávame na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. V každom doručenom e-maile budete mať samozrejme možnosť odber týchto správ zrušiť, prípadne môžete zasielania takýchto emailov odmietnuť emailom zaslaným na adresu shop@vitamino.sk alebo zaškrtnutím zaškrtávacieho tlačidla pri potvrdení objednávky tovaru.

3. 1. 2. Pretože sa snažíme neustále zlepšovať a s našimi zákazníkmi udržiavať priateľské vzťahy, môžeme Vaše osobné údaje, najmä Vaše telefónne číslo využiť na to, aby sme Vám zavolali a spýtali sa, ako ste s našimi službami spokojní, prípadne Vám povedali o špeciálnych ponukách. Pri každom telefonáte budete mať samozrejme možnosť požiadať, aby sme Vás takto už nekontaktovali a my budeme toto stanovisko rešpektovať. Váš nesúhlas s ďalším kontaktovaním môžete tiež vyjadriť e-mailom zaslaným na adresu shop@vitamino.sk alebo zaškrtnutím zaškrtávacieho tlačidla pri potvrdení objednávky tovaru.

3. 1. 3. Oprávnený záujem je využívaný aj v prípade sledovania dostupnosti preferovaného tovaru, kedy využívame Vaše osobné údaje na informovanie o dostupnosti vybraného produktu alebo o zvýhodnenej cene vybraného produktu (tzv. wishlist).

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu je našich zákonným oprávnením, a môžete proti tomuto spracúvaniu namietať.

3. 2. Súhlas

Pokiaľ ste nám udelili Váš súhlas na zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom našej webovej stránky, využívame Vašu e-mailovú adresu na účely informovania Vás o našich akciách a službách.

Súhlas so spracovaním osobných údajov nám tiež udeľujete v prípade odoslania kontaktného formuláru.

Váš súhlas so zaradením do vernostného programu nám udelíte v prípade prvého využitia získaných vernostných bodov.

Súhlas nám udeľujete aj v prípade Vašej požiadavky o zaslanie e-mailovej notifikácie o dostupnosti vybraného tovaru.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ide o dobrovoľné poskytnutie Vašich údajov. Neposkytnutie osobných údajov spôsobí, že Vaše osobné údaje nebudú použité na uvedený účel.

3. 3. Zmluvné vzťahy a osobitné právne predpisy

Ak vyplníte a odošlete Vašu objednávku na webovej stránke www.vitamino.sk Vaše osobné údaje spracúvame na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a v súlade s osobitnými právnymi predpismi pre účely vybavenia objednávky.

Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Následne ide o zmluvnú požiadavku v spojitosti s požiadavkami vyplývajúci z osobitných právnych predpisov.

Neposkytnutie osobných údajov spôsobí nemožnosť Vašej identifikácie, a teda aj nemožnosť uzatvorenia zmluvy a nemožnosť plnenia zákonných povinností.

3. 4. Cookies

Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili užívanie našich webových stránok, a zároveň, aby sme ich neustále vylepšovali, spracovávame aj cookies. Ak si o spracovaní cookies chcete prečítať viac, kliknite sem.

4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

4. 1. Informácie o prechádzaní stránok pre nás spracovávajú spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), Zoznam, s.r.o. (IČO 36 029 076, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava), Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) a Smartsupp.com, s.r.o., (IČO 03668681, so sídlom Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno), (viac sa dočítate v informáciách o spracovaní cookies tu).

4. 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

4. 3. Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši sprostredkovatelia (ako marketingoví poradcovia, účtovník, poskytovateľ logistických služieb.) prípadne iní príjemcovia (napr. kuriérska/doručovateľská spoločnosť). Iným subjektom Vaše osobné údaje neposkytujeme ani s databázami osobných údajov žiadnym iným spôsobom nedisponujeme. Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

4. 4. Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

5. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

5. 1. Vaše údaje súvisiace s nákupom uchovávame po dobu 10 rokov a potom ich likvidujeme v zmysle osobitných právnych predpisov.

5. 2. Pokiaľ máte u nás zriadený užívateľský účet, ten zostáva aktívny po dobu 5 rokov odo dňa poslednej aktivity. Následne užívateľský účet vymažeme a údaje z účtu zlikvidujeme. Táto likvidácia údajov sa netýka údajov o nákupe, ktoré uchovávame po dobu uvedenú v bode 5.1., v zmysle osobitných právnych predpisov.

5. 3. Ak máme niektoré údaje na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať a následne údaje zlikvidujeme, prípadne ich nebudeme používať na účely, na ktoré ste nám súhlas udelili.

Súhlas udelený na účely zasielania marketingových ponúk je platný po dobu 3 rokov. V prípade odoslania kontaktného formuláru, Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov je platný po dobu 1 mesiaca odo dňa odoslania kontaktného formuláru. Súhlas udelený na účely zasielania informácií o dostupnosti vybraného produktu je platný po dobu 1 mesiaca. Účasť vo vernostnom programe je limitovaná Vašim súhlasom, ktorý bol udelený na dobu 3 rokov odo dňa poslednej aktivity vo vernostnom účte.

5. 4. Uchovanie niektorých dokumentov obsahujúcich Vaše osobné údaje nám navyše ukladajú niektoré zákony (najmä zákony z oblasti účtovníctva).

6. Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

6. 1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom - tzn. že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, robíme a budeme robiť.

6. 2. Právo na opravu - pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

6. 3. Právo vzniesť námietku - v prípade, že sa domnievate, že spracúvame osobné údaje nad rámec našich oprávnených záujmov, môžete proti takémuto spracúvaniu namietať, a my sa budeme Vašou námietkou zaoberať. Ak budete namietať spracúvanie na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na tieto účely nebudeme spracúvať.

6. 4. Právo na výmaz (tzv. právo "byť zabudnutý") - tzn. že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, napr. keď si už nebudete želať byť u nás registrovaný alebo odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje či zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť vyplývajúca zo zákona o účtovníctve apod.). V takom prípade vymazanie nebudeme môcť vykonať.

6. 5. Právo na obmedzenie spracúvanie - v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce situácie:

6. 5. 1. ak namietate správnosť osobných údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;

6. 5. 2. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, ale neželáte si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracúvania;

6. 5. 3. ak už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;

6. 5. 4. ak vznesiete námietku proti spracúvaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracúvané v našom oprávnenom záujme alebo ich spracúvať nebudeme.

6. 6. Právo na prenosnosť údajov - v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe zmlúv, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo na základe Vášho súhlasu, a zároveň ich spracúvame v automatizovanej forme. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne tieto údaje môžeme odovzdať prevádzkovateľovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

6. 7. Právo podať sťažnosť - ak sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracúvania osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov alebo podať sťažnosť dozornému orgánu. Vzor návrhu na začatie konania je uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom našich zásad spracúvania osobných údajov, môžete nám napísať na email shop@vitamino.sk alebo sa ozvať na akýkoľvek iný kontakt uvedený v záhlaví týchto zásad. Tieto zásady môžeme čas od času aktualizovať, a preto odporúčame, aby ste sa na túto stránku občas pozreli.

Tieto zásady boli vydané dňa 13. 5. 2021

Vernostný program

Získajte špeciálne ceny pre registrovaných zákazníkov, zbierajte body za objednávky a nakupujte tak svoje obľúbené produkty lacnejšie.

Zajtra odosielame

Urobte objednávku ešte dnes a my vám ju odošleme do druhého dňa.